Geen duidelijkheid Koolmees over kortingen pensioenen komende jaren

Losse eindjes van het nieuwe pensioenakkoord leiden tot veel vragen in het Kamerdebat. Ondanks alle kritiek stemde een Kamermeerderheid voor het akkoord.