‘Stoppen met biomassa brengt klimaatdoelen in gevaar’

De Sociaal Economische Raad (SER), een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, vindt dat Nederland moet stoppen met het gebruik van houtige biomassa om stroom en warmte op te wekken. Een aantal specialisten heeft grote twijfels over dit advies en denkt dat dit het halen van klimaatdoelen juist moeilijker maakt.