Rijksambtenaren krijgen tegemoetkoming voor kosten van thuiswerken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vakbonden zijn het eens over een nieuwe cao. De 120.000 rijksambtenaren krijgen er 0,7 procent loon bij, een eenmalige beloning van 225 euro en de ambtenaren die thuiswerken krijgen voor de periode van medio maart tot einde jaar een eenmalige compensatie.