Eigen toezichthouder voor misstanden bij belastingen en douane

Een aparte inspectie gaat toezicht houden op de belastingen, toeslagen en de douane. De verantwoordelijke staatssecretarissen Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen hebben daartoe besloten op advies van een onderzoekscommissie in de nasleep van de toeslagenaffaire.