Principeakkoord over Europese meerjarenbegroting bereikt

Het Europees Parlement en onderhandelaars van de lidstaten zijn het eens geworden over de invulling van de meerjarenbegroting voor de jaren 2021 tot en met 2027. De begroting beslaat in totaal 1.800 miljard euro, waarvan 750 miljard euro is bestemd voor een noodfonds.