Rekenkamer: Wiebes informeerde Kamer gebrekkig over coronasteun

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft de Tweede Kamer op sommige momenten gebrekkig geïnformeerd over de verlening van coronasteun, stelt de Algemene Rekenkamer donderdag. Het gaat onder meer om steun die is verleend aan scheepsbouwer IHC en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Tegelijkertijd is het adviesorgaan positief, omdat er lessen uit het verleden zijn getrokken.