Aandeel hernieuwbare energie in energieverbruik steeg harder dan ooit

Niet eerder steeg het aandeel van hernieuwbare energie op het totale energieverbruik in Nederland zo hard als vorig jaar. Ruim 11 procent van het Nederlandse energieverbruik was vorig jaar afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In 2019 was het aandeel hernieuwbare energie nog 8,8 procent, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rokers hebben verdampte opbrengst benzineaccijns bijna gecompenseerd

Rokers hebben de schatkist vorig jaar veel meer accijns opgeleverd. Daarmee is de daling van de opbrengst van de benzineaccijns – doordat we veel minder gereden hebben – goeddeels gecompenseerd. In 2020 kwam 665 miljoen euro minder aan accijns op benzine binnen. Accijns op tabak leverde juist 641 miljoen euro meer op. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral horeca en kleine bedrijven maken gebruik van loonsteun

Ruim 40 procent van de toegekende aanvragen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de horeca en catering, zo meldt uitkeringsinstantie UWV maandag. Van de eerste bijna negentienduizend toegekende aanvragen voor de financiële steun voor loonkosten, waren er ruim achtduizend afkomstig van horecawerkgevers.

Huurprijzen stegen in dertig jaar bijna dubbel zo snel als inflatie

Tussen 1990 en 2020 stegen de huurprijzen in Nederland met 162 procent, blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee gingen de huurprijzen 1,8 keer sneller omhoog dan de inflatie, die in dezelfde periode iets minder dan 90 procent steeg. De huurkosten nemen dus een steeds groter deel van ons inkomen in beslag.