Windmolenuitspraak Raad van State leidt tot vertraging, maar er is een uitweg

De uitspraak van de Raad van State waarin is bepaald dat het kabinet een milieubeoordeling moet maken voor er nieuwe windmolens kunnen geplaatst worden, zal tot vertraging leiden in de bouw van die windmolens. In plaats daarvan kunnen gemeenten er wel voor kiezen om hun eigen normen te maken, maar dan moeten ze wel goed motiveren waarom die van toepassing zijn op het park in kwestie.

PostNL sorteert met nieuw sociaal plan voor op andere organisatie

PostNL heeft met de vakbonden afspraken gemaakt over een sociaal plan, waarmee het bedrijf voorsorteert op een andere organisatie. Zo verschuift het zwaartepunt meer en meer van post naar pakketten en speelt digitalisering een belangrijkere rol. De afspraken gelden voor alle medewerkers die onder de PostNL-cao vallen en gelden ook bij eventuele reorganisaties.

Nederland zou Europese Commissie hebben misleid bij pulsvisvergunningen

Nederland heeft de Europese Commissie bewust verkeerde informatie verstrekt om zo meer pulsvisvergunningen te kunnen afgeven, zou blijken uit documenten die in handen zijn van de NOS. De Tweede Kamer en de ambtelijke top van het ministerie van Landbouw wilden dat zoveel mogelijk vissers een vergunning zouden krijgen en ambtenaren werden daarom gedwongen bewust verkeerde aantallen door te geven aan Brussel.

Stikstofwinst door uitkoopregeling varkensboeren valt twee derde lager uit

De uitkoopregeling voor varkensboeren levert veel minder op voor de natuur dan verwacht. Dat meldt demissionair landbouw- en natuurminister Carola Schouten woensdag aan de Tweede Kamer. Er doen minder boeren mee dan gehoopt. Zij stoten ook minder uit dan geraamd en liggen verder uit de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Daardoor wordt minder dan een derde van de geraamde stikstofwinst daadwerkelijk behaald.