Bijna 40 jaar oude gele boekje van de ene op de andere dag een bestseller

Vóór corona kende het zogeheten gele boekje een redelijk gezapig bestaan. De coronapandemie zorgde er in eerste instantie voor dat de vraag naar het vaccinatiebewijs voor op reis zo goed als verdampte. Maar dit jaar ontstond juist een ongekende run op het bijna veertig jaar oude boekje; er gingen zeker honderdduizenden exemplaren over de toonbank.