Vijftien gemeenten gaan mensen met schulden sneller helpen

Gemeenten en hypotheekverstrekkers gaan mensen met betalingsachterstanden versneld hulp aanbieden. Via twee proeven wordt geprobeerd huiseigenaren met betalingsproblemen of mensen met een schuld bij de gemeente eerder in beeld te krijgen. Zo moet worden voorkomen dat de problemen groter worden.