‘Lastig zoeken naar partijen die er nog voor de bedrijven zijn’

Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat bijna alle partijen bedrijven meer willen belasten. Jacco Vonhof van MKB Nederland ‘wordt er niet vrolijk van’. Hij vindt het moeilijk om een partij te vinden ‘die er nog voor de bedrijven is’.