CompetentNL: standaard voor het beschrijven van skills

De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk in beweging. De inhoud van ons werk verandert snel, we wisselen vaker van baan en werken tot op oudere leeftijd door. Ook ontstaan er nieuwe functies die bepaalde vaardigheden – ook wel skills genoemd – vergen. Daarom worden alle beroepen en alle opleidingen in termen van skills beschreven. Om deze informatie bij elkaar te brengen ontwikkelen het CBS, UWV, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en TNO een nationaal open en toegankelijke skillstaal: CompetentNL. Dit doen de samenwerkingspartners in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.