Drie voorstellen om de EMU te versterken

Niet alle landen profiteren evenveel van de euro. We kunnen op drie manieren de Economische en Monetaire Unie en dus de euro versterken. Klaas Knot besprak de voorstellen op 9 november bij een conferentie van DNB en denktank Bruegel.