‘Aanpassingen Belastingplan 2024 hakken er flink in voor bedrijven’ 

Vlak voor het verkiezingsreces van de Tweede Kamer is er een aantal maatregelen in het Belastingplan 2024 gefietst die er enorm inhakken voor het bedrijfsleven. Met name de versobering van de expatregeling en het afschaffen van de vrijstelling van dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen zagen velen niet aankomen, zegt Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD.