De recente financiële onrust: lessen voor de toekomst

De FSB richt zich op het financiële stelsel als geheel. Dat houdt in dat het stelsel in brede zin kan blijven functioneren, ook als afzonderlijke financiële instellingen faiiliet gaan.