Introductory remarks IMF statistical forum

Op het IMF Global Statistical Forum onderstreepte Klaas Knot het belang van juiste gegevens voor een goed inzicht in de ontwikkeling en risico’s van het crypto-ecosysteem. Ook benadrukte hij de noodzaak van mondiale coördinatie en samenwerking bij het aanpakken van de risico’s.