Jeugdhulp met verblijf zonder jeugdbescherming, 2018-2023

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf zonder jeugdbescherming op 30 juni en 31 december van 2018-2022 en 30 juni 2023, uitgesplitst naar leeftijd van de jongere en duur van de jeugdhulp met verblijf.