Veranderingen in de consumptie van huishoudens sinds 2015

“De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. In deze editie wordt ingegaan op ontwikkelingen in de consumptie van huishoudens sinds 2015.