Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

Het CBS/ UDC Eindhoven heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven een update gedaan op het eerder uitgevoerde onderzoek naar de internationale bevolking in Eindhoven. Dit onderzoek is een onderdeel van een verkenning naar de internationals in Eindhoven.