SRG-H Uitstroom Fase 4, verslagjaar 2021

Tabellen over startende banen in 2021 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er twaalf maanden later nog sprake van een baan was.