Onderscheidende kenmerken van jonge drugsverdachten

Wat zijn de meest onderscheidende kenmerken van jonge drugsverdachten? Deze vraag staat in dit artikel centraal. In hoeverre speelt bijvoorbeeld het hebben van een crimineel verleden een rol, of de sociale context waarin men is opgegroeid, of de sociaaleconomische positie waarin men verkeert? En in hoeverre verschillen deze kenmerken tussen first offenders (voor het eerst drugsverdacht) en recidivisten (vaker drugsverdacht), en tussen minderjarige en meerjarige jongeren? Om te identificeren welke kenmerken het belangrijkst zijn is gebruik gemaakt van subgroup-discovery, een analysetechniek die gebruik maakt van datamining.

Belangrijkste bevindingen:

– De twee belangrijkste kenmerken waarop drugsverdachte jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar zich onderscheiden van alle jongeren van dezelfde leeftijd zijn het ontvangen van jeugdreclassering en eerdere detentie.
– Bij first offenders komen kenmerken die te maken hebben met criminaliteit in het sociale netwerk van de jongere relatief vaak voor in de top tien van onderscheidende kenmerken. Bij recidivisten spelen kenmerken die te maken hebben met een slechte economische positie een belangrijke rol.
– Ook bij minderjarige drugsverdachten valt op dat criminaliteit in het eigen netwerk een belangrijke rol speelt. Bij meerderjarige drugsverdachten zijn kenmerken die te maken hebben met een slechte economische positie belangrijke risicofactoren.