Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, maar verschil krimpt

Nog altijd is het verschil in loon tussen man en vrouwen fors. Al is in 2022 het verschil wel iets kleiner geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met name de lonen van mannen en vrouwen in de ambtenarij zijn dichter bij elkaar gekomen. Waar in 2020 het verschil in lonen van mannen en vrouwen (met hetzelfde beroep, dezelfde ervaring en opleiding) nog 2,9 procent was, daar is het in 2022 nog maar 1,8 procent.