Arme landen willen meer klimaatsteun in ruil voor einde aan fossiele brandstoffen

Er zijn contouren van een klimaatakkoord in Dubai. De sleutel lijkt dat armere landen steun krijgen bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen en bij maatregelen zich aan te passen aan opwarming van de aarde. “Dat moet concreter”, denkt Rob Jetten.