Landbouwindicatoren Overijssel, 2019-2023

De tabellenset bevat gegevens over het aantal landbouwbedrijven uitgesplitst naar bedrijfstypen, bedrijfsopvolging, groot-vee-eenheden, eiwithoudende gewassen, weidegang en verbrede landbouw voor de gemeentes en GGA gebieden in de provincie Overijssel.