Grootste deel Caribisch Nederland rekent zich tot religieuze groepering

Het merendeel van de bevolking van 15 jaar of ouder rekent zich tot een religieuze groepering. In 2021 behoorde op Bonaire 85 procent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, op Sint Eustatius was dat 78 procent en op Saba 80 procent. Op Sint Eustatius is het deel dat zich tot een religieuze groepering rekent sinds 2017 afgenomen, op de andere eilanden is er geen verschil waargenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS bij het verschijnen van de publicatie Caribbean Netherlands in numbers.