Hoge Raad moet oordelen of Donald Trump wel of geen immuniteit geniet

In de Verenigde Staten heeft speciaal aanklager Jack Smith het Hooggerechtshof gevraagd te oordelen of oud-president Donald Trump immuniteit geniet tegen strafrechtelijke vervolging voor de bestorming van het Capitool op 6 januari 2020. Volgens Trumps advocaten oefende Trump destijds zijn taak als president uit, waardoor hij immuniteit geniet. Die vraag ligt nu bij de Hoge Raad. ‘Dit is niet iets dat Jack Smith zomaar doet’, zegt Amerika-deskundige Kenneth Manusama.