Hoekstra: We staan aan het begin van het einde van fossiele brandstoffen

De laatste versie van de slottekst op de klimaattop in Dubai bevat een duidelijke oproep aan de energiesector om een omslag te maken. Landen zouden ‘weg moeten gaan’ van fossiele brandstoffen in deze sector om op termijn geen uitstoot van broeikasgassen meer te veroorzaken.