Nagenoeg alle salarissen omhoog in 2024, stijging het grootst bij mensen met minimumloon

Vrijwel alle werknemers in Nederland gaan er volgend jaar in loon op vooruit. Jan Modaal, met een brutoloon van 3.395,06 euro, ontvangt komend jaar netto 79,17 euro meer per maand. De stijging is het grootst voor mensen die een minimumloon verdienen.