Gemeenten boeken een overschot van 3,7 miljard euro voor 2022

Nederlandse gemeenten hebben in 2022 gezamenlijk 69,5 miljard euro uitgegeven. Daarmee waren de lasten lager dan de baten, die 73,2 miljard euro bedroegen. Het exploitatieoverschot voor bestemming bedroeg ruim 3,7 miljard euro. Dit is hoger dan in 2021, toen gemeenten 1,8 miljard euro minder besteedden dan ze binnenkregen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.