Ruim een op de drie onderwijsvacatures is voor voltijdbaan

In het schooljaar 2022/’23 ontstonden ruim 41 duizend vacatures in het onderwijs. Van alle vacatures was 36 procent voor een voltijdbaan (meer dan 0,8 fte). Het minst vaak ontstonden vacatures van maximaal 0,2 fte. Als alle vacatures in het onderwijs uitgedrukt worden in voltijdbanen, dan zijn dit ruim 29 duizend vacatures. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over vacatures in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het schooljaar 2022/’23 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.