Biggenschaarste en vogelgriep leveren boeren forse stijging van inkomsten op

Varkenshouders en kippenboeren zijn flink meer gaan verdienen in 2023. Het gemiddelde inkomen van een varkenshouder steeg naar 370.000 euro, terwijl dat in de jaren ervoor gemiddeld op 89.000 euro lag. Melkveehouders hadden een moeilijker jaar.