Inkomsten landbouwsector verder gestegen in 2023

De inkomsten van de landbouwsector in 2023 waren 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. De dierlijke productie daalde licht (0,7 procent), terwijl de plantaardige productie met 3,3 procent relatief sterk afnam. De afzetprijzen namen gemiddeld toe, tegelijkertijd daalden de kosten. Dit blijkt uit een eerste raming van de landbouwinkomsten van het CBS en Wageningen Economic Research.