Reptielenpopulaties afgelopen 12 jaar afgenomen

Hoewel de populaties van zeven soorten reptielen in Nederland tussen 1994 en 2022 met 30 procent zijn toegenomen, is de kortetermijntrend dalend. Sinds 2011 nemen de populaties gemiddeld af. De muurhagedis is de sterkste stijger, de zandhagedis kende de afgelopen jaren de sterkste afname. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, in samenwerking met Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).