Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 21/’22

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken.