Landelijk Beeld Volwasseneneducatie, verslagjaar 2022

De tabellenset beschrijft deelname aan cursussen basisvaardigheden in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs naar type en soort cursus en naar leeftijd, geslacht, moedertaal en woonregio van de cursusdeelnemers, personen 16 jaar en ouder, 2022.