Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit vso en pro naar regio, 2019-2020

De tabellenset over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2019/’20 en 2020/’21 per RMC-regio en per arbeidsmarktregio. Voor het cohort 2019/’20 betreft het de arbeidsmarktkenmerken een jaar na uitstroom en voor het cohort 2020/’21 de arbeidsmarktkenmerken direct na uitstroom.