Snelle indicatoren Goederenvervoer

Dit dashboard bevat informatie over de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week. Waar mogelijk is hier ook informatie te vinden over vervoerd gewicht of containereenheden en tonkilometers, deze informatie wordt in de loop van de tijd verder aangevuld. Waar mogelijk is dit uitgesplitst naar totaal, Nederland inkomend en Nederland uitgaand. Deze keuze kan gemaakt worden in het keuzemenu in de rechterkolom.