VS en Israël houden weer stemming VN tegen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de stemming over een staakt-het-vuren in Gaza opnieuw uitgesteld. Het is de derde dag op rij dat de stemming wordt uitgesteld. Vormde eerder de exacte bewoording van een resolutie de belangrijkste hindernis, nu is het monitorsysteem voor de hulpverlening inzet van de onenigheid tussen de VN enerzijds en de Verenigde Staten en Israël aan de andere kant.