Woonsituatie en zorggebruik na jeugdhulp met verblijf, 2e halfjaar 2020

Voor jongeren van 17-23 jaar van wie de jeugdhulp met verblijf is beëindigd in het tweede halfjaar 2020, is in kaart gebracht wat de woonsituatie en het zorggebruik is op drie en op twaalf maanden nadat de jeugdhulp met verblijf is beëindigd.