Inflatie daalt, maar is nog totaal niet onder controle

De inflatie is in veel landen de laatste tijd zo sterk gedaald dat centrale bankiers zich er hun verbazing over uitspreken. Als je de prijsontwikkeling over de laatste drie of zes maanden neemt en die omrekent naar een jaarcijfer dan kom je in veel landen lager uit dan de 2%-doelstelling van de meeste centrale banken. Je kunt dus stellen dat die doelstelling feitelijk al is bereikt.