Lonen stegen in tientallen jaren niet zo hard als in 2023

De gemiddelde loonstijging die dit jaar in cao’s is afgesproken, komt uit op 7,1 procent. Dat is de grootste verhoging in zeker veertig jaar, meldt werkgeversorganisatie AWVN. Hoewel organisatie de wens voor hogere lonen begrijpt, hoopt ze dat in nieuwe cao’s ook naar andere problemen wordt gekeken.