Meer geld nodig in strijd tegen het water: ‘We zijn niet klaar voor de komende decennia’

Het budget voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 moet verdubbeld worden naar aanleiding van de wateroverlast in Oost-Nederland. Dat stelt Jeroen Haan van de Unie van Waterschappen (UvW), in gesprek met FD-journalist Vasco van der Boon. ‘En met die verdubbeling is het nog niet gedaan,’ aldus Van der Boon.