Trump ook niet op stembiljet Maine: ‘Hij zal zich verkneukelen’

De Amerikaanse staat Maine heeft Donald Trump uitgesloten van de voorverkiezingen. Daarmee is Maine na Colorado de tweede staat die de oud-president ervan weerhoudt zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Een bepaling in de Amerikaanse grondwet schrijft voor dat mensen die bij een opstand betrokken zijn geweest geen regeringsfunctie mogen vervullen.