D66 wil geen totaalverbod op Engelstalige studies Nederlandse universiteiten 

D66 wil Engelstalig onderwijs behouden, een te streng toelatingsbeleid leidt volgens de liberalen tot krimp, omdat de universiteiten de economische aanjager zijn. ‘Wij zijn bang dat we onze positie verkwanselen als een land dat internationaal wetenschappelijk talent en mensen aantrekt die bij bedrijven kunnen gaan werken’, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte.