Re-integratie en bijstand, 2023-Q2

Deze tabellen beschrijven het aantal lopende re-integratievoorzieningen en het aantal personen met re-integratievoorzieningen ultimo 2e kwartaal 2023, het aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen en het aantal personen met bijstandsuitkeringen ultimo 2e kwartaal 2023.