Oplopende spanning tussen Iran en Pakistan is ‘oog om oog, tand om tand’

Iran waarschuwt voor ernstige gevolgen van de aanvallen van Pakistan. Die waren een reactie op een aanval die Iran dan weer op Pakistaans grondgebied uitvoerde. Volgens Midden-Oostencorrespondent Tara Kenkhuis gaat het hier niet om een op handen zijde oorlog tussen beide landen. ‘Dit is oog om oog, tand om tand in een specifiek gebied.’