Vaker rechtsbijstand ingeroepen bij juridische conflicten over verbouwing

Nieuwe zonnepanelen, aanbouwen of extra isolatie: veel verbouwingen verliepen vorig jaar niet zonder slag of stoot. Onenigheid hierover leidde vaker tot juridische conflicten waarbij mensen aanklopten bij hun rechtsbijstandverlener. SAR ziet verhoudingen tussen buren, aannemers en verbouwende huiseigenaren verharden.