Vorig jaar bleek, uiteindelijk, toch een goed jaar voor startups

Door een goed vierde kwartaal is 2023 een van de beste jaren geworden als het gaat om investeringen in startups. Uit gegevens van belangenvereniging Dutch Startup Association (DSA) blijkt dat het totaal aantal investeringen ten opzichte van 2022 weliswaar is gedaald, maar die daling is aanzienlijk minder dan de wereldwijde daling. ‘Vooral de kleinere investeringen bleven groeien’, zegt Lucien Burm voorzitter van de DSA.