Steeds meer mensen gaan voor zichzelf werken

Het aantal zelfstandigen is de afgelopen tien jaar flink toegenomen. Vooral sinds het begin van de coronacrisis zijn steeds meer mensen voor zichzelf begonnen. De krapte op de arbeidsmarkt, meer autonomie en flexibiliteit spelen een grote rol bij die toename.