CBS ontwikkelt Green Deal dashboard om klimaatverandering te monitoren

In 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal. Deze Green Deal bestaat uit verschillende beleidsafspraken op het gebied van klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, en natuur en biodiversiteit. Eén van de belangrijkste doelen van de Green Deal is klimaatverandering tegen te gaan. Het CBS heeft – na uitgebreide consultatie van een breed scala aan stakeholders, waaronder diverse ministeries en onderzoeksinstellingen – een dashboard gemaakt waarin met grafieken te zien is hoe Nederland er voor staat op de verschillende onderdelen van de Green Deal.